Tag Archives: เที่ยวด้วยกัน

เที่ยวด้วยกัน

นักท่องเที่ยวในประเทศจะเข้าสู่เกาะสมุยได้ง่ายขึ้นเล็กน้อย… อย่างน้อยก็สำหรับผู้ที่มีวัคซีน เริ่มตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นไป ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้วและเดินทางมาถึงเกาะนอกชายฝั่งสุราษฎร์ธานีภายในประเทศจะไม่ต้องเข้ารับการตรวจโควิด-19 ผู้ว่าฯเกาะสมุยประกาศผ่อนปรนข้อกำหนดการเข้าประเทศ เกาะแห่งนี้ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาเปิดให้บริการอย่างช้าๆ ภายใต้โครงการที่คล้ายกับ “Sandbox” ของภูเก็ต พึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก การผ่อนปรนข้อจำกัดสำหรับนักเดินทางภายในประเทศมีจุดมุ่งหมายเพื่อดึงดูดผู้มาเยือนเกาะมากขึ้น ข้อกำหนดใหม่คือ ผู้มาเยือนที่เดินทางมาถึงโดยไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 สองโดส จะต้องแสดงผลเชิงลบจากการทดสอบแอนติเจนของโควิด-19 ที่ดำเนินการภายในเจ็ดวันนับจากวันที่พวกเขามาถึง ผู้มาเยี่ยมที่ฉีดวัคซีนครบแล้วไม่ต้องแสดงผลการทดสอบใดๆ ผู้เข้าชมทุกคนโดยไม่คำนึงถึงสถานะการฉีดวัคซีนจะต้องลงทะเบียนออนไลน์เพื่อรับบัตรสุขภาพสมุย และจะต้องดาวน์โหลดแอพหมอชนะเพื่อใช้โรงแรมและบริการการท่องเที่ยวอื่น ๆ บนเกาะ ผู้ว่าการเกาะสมุย ประกาศข้อกำหนดในการเข้าประเทศที่ผ่อนคลายนั้นสอดคล้องกับโครงการ “เราเที่ยวกัน” (We Travel Together) เป็นโครงการสำหรับนักท่องเที่ยวในประเทศที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบนเกาะสมุย โดยให้นักท่องเที่ยวชำระค่าห้องพักเพียง 60% ในขณะที่รัฐบาลครอบคลุมส่วนที่เหลืออีก 40% รัฐบาลไทยมีแผนเปิดประเทศไทยอีกครั้งโดยไม่มีการกักกันนักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว ตามแผน Sandbox ของสมุยพลัส เกาะสมุย และเกาะใกล้เคียงของเกาะพะงันและเกาะเต่าในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะเปิดให้บริการอีกครั้งสำหรับนักเดินทางที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตามแผน Phuket Sandbox

1/1